Actievoorwaarden Geld-terug-actie Scoupy Campina Drinkyoghurt met een Vleugje

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Scoupy geld-terug-actie Optimel Salade, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Scoupy BV’, hierna te noemen: ‘Scoupy’ en ‘FrieslandCampina NV’, hierna te noemen: ‘FrieslandCampina’.

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie
3. Medewerkers van Scoupy en FrieslandCampina die betrokken zijn bij deze actie en door Scoupy en FrieslandCampina ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

Artikel 2 Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je verstrekt kunnen op basis van jouw toestemming door Scoupy worden gebruikt voor de doeleinden zoals geformuleerd in de privacyverklaring van Scoupy: https://scoupy.com/nl/disclaimer.
4. De verzamelde data wordt door Scoupy gedeeld met FrieslandCampina.

Artikel 3 Hoe kan je meedoen?
1. De actie loopt van 26-8-2019 t/m 9-9-2019. Dit betekent dat er na deze einddatum geen verzoeken meer tot uitbetaling van het aankoopbedrag in behandeling worden genomen.
2. FrieslandCampina kan in overleg met Scoupy besluiten de actie te verlengen door de einddatum van de actie te wijzigen. Bij een mogelijke verlenging blijven de voorwaarden (zoals het aantal deelnamemogelijkheden) ongewijzigd.
3. Het actieproduct mag worden gekocht bij iedere supermarkt of andere winkel in Nederland. Bewaar na je aankoop de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de actie als bewijs worden opgevraagd.
4. Deze geld-terug-actie heeft betrekking op Campina Drinkyoghurt met een Vleugje Vanille, Aardbei Framboos en Kokos 1L. Let op: Je kunt maar met één van de drie varianten Campina Drinkyoghurt met een Vleugje 1L deelnemen. Campina Drinkyoghurt met een Vleugje is enkel verkrijgbaar bij: Jumbo, Deen, Deka, Dirk, Hoogvliet, Plus, Poiesz, Spar en Vomar. Het assortiment kan per winkel verschillen.
5. Deze actie mag in combinatie met andere kortingsacties of aanbiedingen gebruikt worden.
6. Aankopen gedaan bij een groothandel (zoals Makro, Sligro of Hanos), worden excl. BTW uitbetaald.
7. Deze actie wordt via meerdere websites/online applicaties (Eurosparen en Scoupy) verspreid. In totaal kun je per persoon (per kassabon, IBAN-nummer en e-mail adres) slechts één keer met deze actie meedoen, ongeacht de website/online applicatie. Genoemde gegevens van deelnemers zullen ter controle hiervan in het goedkeuringsproces gebruikt worden.
8. Het is helaas niet mogelijk om via de website je geld terug te vragen indien je niet woonachtig bent in Nederland. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een Nederlands IBAN rekeningnummer om deel te kunnen nemen aan de geld-terug-actie.
9. Voor deze Cashback-actie is het uploaden van een foto van de kassabon verplicht. Kassabonnen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen. De volgende bestandsformaten kunnen geüpload worden:
•.jpg
•.jpeg
•.png
Op de kassabon moeten minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn, anders kan de Cashback-aanvraag niet in behandeling worden genomen:
• Naam van de winkel
• Actieproduct + prijs
• Aankoopdatum en -tijd
10. Het aankoopbedrag wordt binnen 2 werkdagen overgemaakt op het door de deelnemer opgegeven rekeningnummer.
11. Voor deze Cashback-aanvraag is het naar waarheid invullen van de gevraagde persoonsgegevens verplicht:
• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• IBAN
• Woonplaats
12. Volledige voorwaarden, zie: https://scoupy.com/nl/terms.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring
De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

Artikel 5 Contact/Klachten
Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan per e-mail contact op via klantenservice@scoupy.com. Na ontvangst van jouw bericht neemt Scoupy zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 6 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door SCOUPY gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.