Voorwaarden Eurosparen

Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de spaaractie Eurosparen (de "Actie") die wordt georganiseerd door FrieslandCampina Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 3818 LE, Amersfoort, aan het Stationsplein 4, hierna te noemen "FrieslandCampina.” Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partners van FrieslandCampina, (zie artikel 3), zoals die vermeld staan op de Actie-websites van Optimel, Campina, Milner, Botergoud (Campina.nl), Chocomel, Boer en Land, Vifit, Friesche Vlag, Yoki en Mona (de “Actie-websites”):

 • Optimel Eurosparen: www.optimel.nl/eurosparen 
 • Campina Eurosparen: www.campina.nl/eurosparen
 • Milner Eurosparen: www.milner.nl/eurosparen
 • Chocomel Eurosparen: www.chocomel.nl/eurosparen 
 • Mona: www.mona.nl/eurosparen
 • Boer en Land: www.eurosparen.nl
 • Friesche Vlag: www.eurosparen.nl
 • Vifit: www.eurosparen.nl
 • Yoki: www.eurosparen.nl

Voor de uitvoering van de Actie zijn ook de volgende mobiele applicaties (“Applicaties/Apps”) ontwikkeld:

 • Mobiele applicatie (app) - Optimel 
 • Mobiele applicatie (app) - Campina 
 • Mobiele applicatie (app) - Milner 
 • Mobiele applicatie (app) - Eurosparen.nl
 • Mobiele applicatie (app) - Chocomel
 • Mobiele applicatie (app) - Mona 

Inhoud:
Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 De Actie
Artikel 3 Producten en betalingen
Artikel 4 De Voucher en het Eurosparen Account
Artikel 5 Deelname
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Artikel 7 Slotbepalingen
Artikel 8 Beëindiging
Artikel 9 Diversen

Artikel 1 Algemeen

De Actie heeft als doel om loyale klanten die FrieslandCampina producten kopen van de merken Optimel, Campina, Milner, Botergoud, Boer en Land, Friesche Vlag, Chocomel, Yoki, en Mona (de “Merken”), te laten sparen voor kortingen op producten, abonnementen of activiteiten van partners van FrieslandCampina (de “Partners”) dan wel mee te laten doen met (win en geld terug-)acties.

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om in de toekomst andere merken van FrieslandCampina toe te voegen aan de Actie.

De Actie duurt van 1 juli 2009 tot een nader door FrieslandCampina te bepalen moment. FrieslandCampina kan de Actie, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 van deze Actievoorwaarden, op ieder moment beëindigen, welke beëindiging FrieslandCampina zo spoedig mogelijk op haar Actie-websites bekend zal maken. Daarnaast streeft FrieslandCampina er naar om zoveel mogelijk Deelnemers aan de Actie middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunnen via de Actie-websites worden gericht aan de Consumentenservice van FrieslandCampina, door hiervoor het contactformulier op de Actie-websites in te vullen, onder vermelding van NAW gegevens of te bellen naar bellen: 0800-0765 (gratis) op maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur.

Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de bij de Partners bestelde actieproducten, dienen te worden gericht aan en ingediend bij de Partners. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier van de desbetreffende partner via de Actie-websites

FrieslandCampina Nederland B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers aan Eurosparen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft FrieslandCampina Eurosparen aangemeld bij De Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, onder nummer 1564491.

Artikel 2 De Actie

Algemeen
De Deelnemer kan op een van de Actie-websites al dan niet via Applicaties/Apps zijn of haar Eurosparen Account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord, een e-mailadres en van zijn/haar NAW-gegevens (“Eurosparen Account”). Dit Eurosparen Account is bruikbaar voor alle Eurosparen Actie-websites en/of Applicaties/Apps. Het Eurosparen Account is persoonsgebonden en (het tegoed) kan niet worden overgedragen aan anderen. Middels het aangemaakte Eurosparen Account kan een Deelnemer sparen voor acties en/of kortingen op te bestellen actieproducten bij Partners dan wel mee doen met (win en geld terug-)acties. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De deelnemer kan haar gegevens zelf beheren via het persoonlijke dashboard op de Actie-websites. 

Op alle actieverpakkingen van “de Merken” is een unieke actiecode van 9 of 11 tekens vermeld. Wanneer een Deelnemer deze code op zijn of haar persoonlijke Eurosparen Account invoert, via de Actie-websites of Applicaties, krijgt de Deelnemer (eenmalig en afhankelijk van de unieke actiecode) 2,5 of 5 Eurosparen-euro's op zijn/haar Eurosparen Account bijgeschreven. Iedere code kan slechts één maal worden ingevoerd en leidt tot een verhoging van het saldo op het Eurosparen Account. De actiecodes kunnen t/m vier maanden na de THT (Tenminste Houdbaar Tot) datum, als vermeld op de verpakkingen, op het Eurosparen Account worden ingevoerd. FrieslandCampina onthoudt welke Merk producten de Deelnemer heeft gekocht. 

De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van het in totaal op zijn/haar persoonlijke Eurosparen Account gespaarde Eurosparen-euro's, korting krijgen op producten, abonnementen, (kortings)vouchers of activiteiten (“Actieproducten”) aangeboden door Partners. Een Deelnemer kan een Actieproduct bij een Partner bestellen via de Actie-websites. De (kortings)voucher wordt gebruikt door een aantal Partners en is een digitale kortingsbon die per e-mail door FrieslandCampina aan een Deelnemer wordt verstuurd (vanaf nu, “Voucher”). Deze Voucher kan bij de Partner ingeleverd worden tegen verkrijging van het Actieproduct, in combinatie met bijbetaling van een resterend bedrag in reguliere Euro’s. De Voucher is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een unieke (bar)code. 
FrieslandCampina is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Actieproducten. FrieslandCampina onthoudt welke Actieproducten de Deelnemer heeft besteld.

Het bedrag aan korting op het betreffende Actieproduct wordt in geval van een bestelling direct in Eurosparen-euro’s van het tegoed op het persoonlijke Eurosparen Account van de Deelnemer afgetrokken. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd.

Deelnemers kunnen op verschillende wijzen, zoals in de Spaarshop, via Facebook, de Actie-websites en de Consumentenservice communiceren over de Merken en/of bestelde Actieproducten. Product reviews worden in alle Eurosparen Spaarshops weergegeven.

Applicaties/Apps
Deelnemers kunnen via de Applicaties/Apps deelnemen aan speciale (win) acties door middel van het scannen van een voorwerp (bijvoorbeeld een poster of actieverpakking) of door het delen van haar/zijn locatie (Voor meer informatie over de behandeling van de Deelnemer gegevens zie artikel 6). Met het delen van haar/zijn locatie en/of het scannen van een voorwerp geeft de Deelnemer FrieslandCampina toestemming om een bericht aan de Deelnemer te versturen. Het bericht wordt verstuurd via de Applicaties/Apps en kan bestaan uit een filmpje, extra Eurosparen-euro’s, een Voucher of een doorverwijzing naar een internetpagina.

Geld terug-acties
Bij aankoop van een Actieverpakking kan de Deelnemer  gedurende een geld terug-actie een gedeelte of het  volledige aankoopbedrag terugkrijgen. Dit bedrag verschilt per geld terug-actie. Elke Deelnemer dient een Eurosparen Account te hebben en bij elke geld terug-actie geldt dat er slechts één keer per Eurosparen Account kan worden deelgenomen. Aanvullend op de Actievoorwaarden heeft iedere geld terug-actie haar eigen specifieke voorwaarden, te weten:
 • deelnemend(e) actieverpakking(en);
 • looptijd geld terug-actie;
 • de vergoeding. 
De Deelnemer logt in met het Eurosparen-Account en vult de unieke code van de Actieverpakking in. De Deelnemer dient de instructies op de geld terug-actiepagina te volgen. Het verschuldigde bedrag wordt binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de Deelnemer over gemaakt.

De Deelnemer dient de kassabon van de aankoop van de actieverpakking te bewaren tot 2 weken na uitbetaling van het aankoopbedrag door FrieslandCampina op het door de Deelnemer opgegeven bankrekeningnummer. Er kan aan de Deelnemer gevraagd worden de kassabon ter verificatie op te sturen naar: FrieslandCampina Consumentenservice, Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort. FrieslandCampina behoudt zich het recht voor ter controle vragen te stellen over de verpakking en de aankoop, waarmee de werkelijke aankoop van de actieverpakking wordt gecontroleerd.

Sparen voor specifieke kortingen en/of gratis producten 
Bij aankoop van een Actieverpakking kan de Deelnemer de code gebruiken om te sparen voor specifieke kortingen en/of gratis producten via bijvoorbeeld een stempelkaart. De kortingen en/of gratis producten kunnen van FrieslandCampina of van Derden zijn. De Deelnemer ontvangt bij het invullen van de Actiecode bij deze acties geen Eurosparen euro’s. De Deelnemer kan zelf kiezen om de code om te zetten in Eurosparen euro’s dan wel deel te nemen aan de specifieke actie. De korting en/of het gratis product verschilt per actie. Enkel Eurosparen Account houders kunnen deelnemen. Aanvullend op deze Actievoorwaarden heeft iedere actie haar eigen specifieke voorwaarden, waarin onder andere het volgende is geregeld:

 • Deelnemend(e) actieverpakking(en)
 • Looptijd actie
 • Specifieke korting/gratis product, geldigheid hiervan en de uitgever 
 • Aantal benodigde codes om tot de korting/gratis product te komen
 • Aantal deelnames per account en per periode
 • Benodigde device om deel te nemen (desktop, type app, mobile website, tablet)

Artikel 3 Producten en betaling

Een Deelnemer kan het gewenste Actieproduct via de Actie-websites en/of Applicaties/Appss bij de betreffende Partner bestellen. De koop komt tot stand tussen Deelnemer en Partner. FrieslandCampina heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitvoering van) deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De (algemene) (leverings)voorwaarden van de Partner zijn op deze koop en de afhandeling daarvan (waaronder betaling/levering/bezorging) van toepassing.
Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde Actieproduct door automatische verrekening van het Eurosparen-Euro tegoed op zijn of haar Eurosparen Account en bijbetaling in reguliere euro's aan de betreffende Partner. 
Indien het bestelde Actieproduct beschikbaar is, ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging van de Partner van de bestelling. Het Actieproduct zal op de door de Partner bepaalde wijze en binnen de door de Partner bepaalde levertermijn aan de Deelnemer worden geleverd. Voor het voltooien van de tot stand gekomen transactie tussen Deelnemer en Partner delen wij eventueel je naam, adres, emailadres en/of telefoonnummer.

Artikel 4 De Voucher en het Eurosparen Account

De Voucher wordt gebruikt door een aantal Partners en is een digitale kortingsbon die per e-mail door FrieslandCampina aan een Deelnemer wordt toegestuurd.
De Voucher is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een unieke (bar)code. 
De Voucher wordt eenmalig naar het e-mailadres van de Deelnemer gestuurd. FrieslandCampina is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of (het maken van) misbruik van de Voucher, in welke vorm dan ook. Bij verlies, diefstal, vervalsing, (het maken van) misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Voucher, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van het tegoed en/of saldo aan de Deelnemer plaats.
Indien een Deelnemer fraudeert, dan wel een poging doet te frauderen met de Voucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Voucher door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Voucher aan derden, is FrieslandCampina gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Eurosparen-Account te blokkeren. FrieslandCampina is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.
De Voucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Partner of aan andere producten dan de Actieproducten als aangegeven op de Voucher De Voucher is geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de periode waarin de Partner deelneemt aan de Actie, waarna de Voucher zijn geldigheid verliest. FrieslandCampina zal zich inzetten om een beëindiging van deelname aan de Actie door de Partner zo spoedig mogelijk te communiceren aan de Deelnemer(s). 
Het tegoed op het Eurosparen Account is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. FrieslandCampina vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo. 

Artikel 5 Deelname

Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die 16 jaar of ouder is, in Nederland woont en in het bezit is van een Europees IBAN-rekeningnummer. Bij het accepteren van de actievoorwaarden verklaart de Deelnemer dat hij / zij 16 jaar of ouder is. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan de Actie anders dan het gebruik van internet.
Per persoon/per e-mailadres/IBAN nummer (en dus per Deelnemer) kan maximaal één Eurosparen Account worden aangemaakt en gebruikt.
Deelname aan de Actie kan alleen via de Actie-websites en/of de Applicaties/Appss.
Een Deelnemer kan maximaal 10 unieke codes per dag invoeren om zijn/haar Eurosparen Account op te waarderen. 
Voor geld terug-acties geldt dat een rekeningnummer slechts door één Account gebruikt kan worden.

De persoonsgegevens van de Deelnemer worden bewaard tot 6 maanden na het beëindigen van deelname aan Eurosparen. De Deelnemer kan, via het persoonlijke dashboard op de Actie-websites, aangeven niet langer te willen deelnemen aan Eurosparen. Zes maanden na het beëindigen van deelname, bewaard FrieslandCampina de koop- en bestelhistorie van Merk producten en Actieproducten en eventuele andere gegevens enkel nog in anonieme vorm.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid

FrieslandCampina en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie. 
FrieslandCampina is daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde Actieproducten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Actieproducten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan) en (ii) de (foutieve) verzending van de Vouchers. 
Meer specifiek zijn FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor:

 • enige aanvullende uitgaven die een Deelnemer eventueel maakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Actieproduct,
 • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van een Actie-websites of het downloaden van componenten hiervan. 
 • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar Actie-websites(s), Applicaties/Apps en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

De merken Optimel, Campina, Milner, Boer en Land, Botergoud, Friesche Vlag, Chocomel, Yoki, Mona, Vifit en FrieslandCampina zijn geregistreerde merken.
Deelnemers zullen deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina. 

Artikel 8 Beëindiging

FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (FrieslandCampina vermoedt dat) de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 9 Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

De actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2020.