product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
 • Actievoorwaarden:

  • De voordeelvoucher geeft recht op tot 50% voordeel op de reguliere kaartprijs. Het voordeel wordt berekend over de ticketprijs exclusief toeslagen. De toeslagen bedragen: reserveringskosten ad. €7,20, restauratietoeslagen ad. €1,55 en de garderobetoeslag à €1,05 (€9,80 in totaal).
  • Per boeking betaal je €1,85 orderkosten op de website van Eventim.
  • Dit aanbod is geldig op geselecteerde voorstellingen en rangen.
  • Dit aanbod is geldig op basis van beschikbaarheid.
  • De beschikbaarheid kan op het aanschafmoment van de voucher verschillen met de beschikbaarheid op het moment van verzilveren.
  • De voucher heeft een geldigheidsduur van 3 maanden na aanschaf van de voucher.
  • Let op: Wanneer een musical afloopt kan de verzilverperiode afwijken van de hiervoor gestelde 3 maanden.
  • De voucher is niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen.
  • De vouchers zijn te reserveren voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 personen.
  • Per boeking kun je 1 voucher verzilveren.
  • Op aangeschafte vouchers wordt geen restitutie verleend.
  • Stage Entertainment Nederland behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
  • Het is niet mogelijk om na jouw boeking de reservering te wijzigen of te annuleren.

  Beschikbaarheid voorstellingen
  De actuele beschikbaarheid kun je checken via https://www2.stage-entertainment.nl/nl/eurosparen/actiepagina.

  Adresgegevens:
  AFAS Circustheater Scheveningen
  Circusstraat 50
  2586 CW Den Haag

  Klantenservice
  Voor vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met de klantenservice van Eventim via 0900-1001030 (45 cpm).

  Artikelcode: Anastasia-2019
 • Actievoorwaarden Musicals 

  Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking de Musical shop van Eventim i.s.m. Magneds binnen het Eurosparen programma zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  1.2 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
  1.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Eventim, gelden ook ten behoeve van eventueel door Eventim ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door Eventim vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Door een bestelling bij Eventim te plaatsen, geeft u te kennen dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat.
  2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Eventim uw bestelling heeft geaccepteerd. Eventim heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.
  2.3 Voor een aantal van de producten (zoals dvd's) kan een leeftijdsclassificatie gelden. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft.

  Artikel 3. Prijzen
  3.1 De bij de producten en diensten vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage. Handlings- en transportkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Deze aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
  3.3 Eventim heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Eventim, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eventim.
  3.4 Eventim kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke typefouten.

  Artikel 4. Betalingen
  4.1 Betaling geschiedt via IDeal.

  Artikel 5. Levering
  5.1 Eventim streeft ernaar om bestellingen binnen twee (2) weken af te leveren.
  5.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht. (U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren) Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
  5.3 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Eventim zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventim brengt u hiervan ten laatste bij de levering op de hoogte.
  5.4 Onder levering wordt verstaan het moment dat het artikel op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden.
  5.5 Levering vindt uitsluitend binnen Nederland plaats.
  5.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
  5.7 Reeds gekochte kaarten zijn niet te wijzigen of te annuleren.

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag aan Eventim heeft betaald. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

  Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Eventim geleverde artikelen rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  7.2 Eventim garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 8. Communicatie
  Eventim is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Eventim, dan wel tussen Eventim en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eventim.

  Artikel 9. Overmacht
  Eventim heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, zonder dat Eventim gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Artikel 12. Klantenservice
  Voor vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot uw reservering, de voorstelling of uw kaarten kunt u contact opnemen met optimel@eventim.nl.

  Versie/datum23-02-2015
 • Welke rang kan ik bestellen?
  Dat verschilt per voorstelling. Welke rang je voor een specifieke voorstelling kunt bestellen, kun je terugvinden op www.stage-entertainment.nl/eurosparen.
  Kan ik meerdere bestellingen maken?
  Ja, je kunt zoveel bestellingen plaatsen als je wilt, mits je voldoende Eurosparen-euro’s hebt.
  Hoe vaak kan ik gebruik maken van deze actie?
  Je kunt zo vaak gebruik maken van deze actie als je wilt.
  Is het mogelijk om vooraf te zien welke stoelnummers ik bestel?
  Ja, bij het verzilveren van je kortingsvoucher op www.stage-entertainment.nl/eurosparen.
  Mijn bestelling liep vast en nu ben ik mijn Eurosparen-euro’s kwijt. Hoe krijg ik deze terug?
  Bij een storing worden de Eurosparen-euro’s na 24 uur teruggeboekt.
  Kan ik mijn bestelling annuleren of wijzigen?
  Helaas is het niet mogelijk om een bestelling te annuleren of wijzigen.
  Zijn er ook rolstoelplaatsen beschikbaar ?

  Het is mogelijk om rolstoelplaatsen te reserveren. Neemt u hiervoor contact op met onze consumentenservice op het telefoonnummer: 0800-0765. De consumentenservice zal contact opnemen met onze partner Eventim. Wij zullen onze uiterste best doen om iedereen te helpen maar helaas kunnen wij, door de beperkte aantal beschikbare plaatsen, u niet garanderen dat er op de gewenste datum een rolstoelplaats vrij is.

  Let op! Rolstoelplaatsen zijn eerste rang plaatsen. Mocht men drie plaatsen willen boeken waarvan een rolstoel dient men 3 x eerste rang te boeken. Als u naast elkaar wilt zitten moeten de overige ‘niet rolstoelgebuikers’ altijd een eerste rang kaartje reserveren.


  Hoe worden de reserverings- en administratiekosten berekend?
  Per boeking betaal je reserverings- en administratiekosten. De reserveringskosten zijn de kosten die per kaart betaald worden. De administratiekosten zijn de kosten per boeking. Als je dus meerdere kaarten bestelt, betaal je maar eenmalig de administratiekosten.
  Zijn de kaarten zaal- of balkonplaatsen?
  Per theater verschilt het of er ook balkonplaatsen beschikbaar worden gesteld. Het kan dus zijn dat voor 1e rangkaarten ook balkonplaatsen vrijgegeven worden.

Stage Entertainment - Voordeelvouchers tot 50% - Anastasia

INFORMATIE M.B.T. OMGANG MET CORONAVIRUS
Hoe gaat het verder met Anastasia? We kunnen met z’n allen weer naar het theater. Heerlijk! TINA – De Tina Turner Musical begint op 1 november a.s. en het ziet ernaar uit dat Lazarus in het voorjaar terugkomt. Voor ANASTASIA hebben we nog geen nieuwe startdatum. In het AFAS Circustheater Scheveningen zijn namelijk veel ingrijpende aanpassingen nodig om het theater ‘coronaproof’ te maken. Als we een datum hebben voor de hervatting van ANASTASIA hoor jij dat natuurlijk meteen.

Beste bezoeker,
Per 1 juli mogen de theaters weer open voor maximaal 100 personen. Hoe jammer we het ook vinden, op basis van dit aantal kunnen we het AFAS Circustheater helaas nog niet openen. We verwachten dat het nog best een tijdje kan duren. Iedereen die kaarten voor Anastasia heeft gekocht, heeft inmiddels per e-mail persoonlijk bericht ontvangen. Zodra het kabinet groen licht geeft voor méér dan 100 bezoekers, gaan we direct aan de slag en hoor je wanneer Anastasia weer te zien zal zijn en zal de kaartverkoop weer van start gaan. Wij verzoeken u vriendelijk geen contact op te nemen met Stage Entertainment en Eventim. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met alle bezoekers die kaarten voor één van deze voorstellingen hebben gekocht. Natuurlijk betreuren we ten zeerste het ongemak dat deze situatie veroorzaakt. We hopen u gauw op een andere datum in een van onze theaters te mogen ontvangen.
Blijf gezond en hopelijk tot snel.

Met de voordeelvoucher ontvangt u tot 50% voordeel op voorstellingen van Anastasia. De voordeelvoucher is geldig voor geselecteerde voorstellingen. Klik hier voor de beschikbare data.

Beleef de historie. Ontdek het mysterie.
Nu te zien in het AFAS Circustheater Scheveningen: de nieuwe grote Broadway musical Anastasia! Een oogstrelende musical vol bekroonde muziek, prachtige decors en schitterende kostuums. Jaren na de mysterieuze vermissing van de beroemde Romanov prinses, duikt er in Rusland een vrouw op zonder naam en geschiedenis. Is zij Anastasia? Ga mee op haar weergaloze reis die voert langs vorstelijke Russische paleizen en door het romantische Parijs van de jaren ’20. Boek nu en ontdek een van de grootste mysteries van de 20ste eeuw!

Hoe werkt het?

 • Bestel hier je voordeelvoucher(s) met unieke code voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 personen.
 • Na bestelling van je voucher ontvang je een bevestiging per e-mail met unieke code.
 • Ga naar https://www2.stage-entertainment.nl/nl/eurosparen/actiepagina om je voordeelvoucher(s) te verzilveren.
 • Selecteer de gewenste datum en tijd.
 • Selecteer de gewenste zitplaatsen.
 • Ga door naar betalen.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail via noreply@eventim.nl met daarin een directe link naar de e-tickets.
 • De e-tickets zijn ook terug te vinden in 'Mijn Eventim' op www.eventim.nl.


Dit product is momenteel uitverkocht
vanaf 0,00

* Dit product heeft een verwachte levertijd van 1 uur

± 1 uur levertijd

207

Eurospaarders bekeken dit ook

Eurosparen Hardloper
€ 0 bijbetalen!